Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат

Курсова бота

„Методи оцінки та відбору

працівників фірми”

Зміст

Вступ ............................................................................................................. 3 Теоретична частина ...................................................................................... 6

1. Загальна черта способів оцінки та відбору працівників фірми 6

1.1. Критерії та методи оцінки працівників при реорганізації трудових ресурсів підприємства .......................................................................... 6

1.2. Відбір працівників як важливий елемент формування трудового колективу ............................................................................................................ 8

2. Професійне навчання та підвищення кваліфікації на підприємствах в Україні ................................................................................................................ 13

3. Зарубіжний досвід щодо роботи Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат з персоналом на фірмі .................... 16

4. Шляхи удосконалення кадрової роботи на підприємстві ................... 20

4.1. Удосконалення організації роботи відділу кадрів........................... 20

4.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів................................ 22

4.3. Виробничо-економічне навчання кадрів.......................................... 26

Висновки ....................................................................................................... 28

Удобна частина .......................................................................................


Вступ

Рішення кадрових питань в умовах ринкових відносин і ринку робочої сили здобуває особливо важливе значення, тому що змінюється суспільний статус працівника, нрав Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат його відносин до праці й мозгов продажу робочої сили. У цих умовах керівник підприємства (роботодавець) повинен у своїх рішеннях виходити з того, що людський потенціал виявляється при сприятливих умовах для працівника, а його здатність у виконанні робіт, рішенні задач, у тому числі проблемних, залежить від багатьох якісних показників, що характеризують Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат його як особистість і фахівця. Система керування персоналом виновата носити комплексний нрав і будуватися на концепції, відповідно до якої робоча сила розглядається як непоновлюваний ресурс чи людський капітал. Одним з важливих видів діяльності менеджерів при керуванні людськими ресурсами є прийом на боту. Задачею залучення персоналу є забезпечення Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат покриття потреби в персоналі в якісному і кількісному відношенні з врахуванням місця і часу, а також ефективне поєднання нраву розв'язуваних підприємством задач з людською природою працівників, що виконують цю задачку. Хоча багато менеджерів при прийомі на боту орієнтується насамперед на те, де раніше працювала людина, одержуючи цю інформацію найчастіше з Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат особистої бесіди чи трудової книжки, існують визначені технології підбору персоналу, що з успіхом використовуються у світовій практиці. Вони включають два різних види діяльності: набір і добір персоналу. Перш ніж організація запропонує кому-небудь боту, вона виновата знайти тих людей. які хотіли б її одержати. У цьому Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат і полягає набір - створити необхідний резерв кандидатів на всі посади, з яких потім будуть відібрані найбільш придатні працівники. Тобто звідси головна задачка добору персоналу - вибір найбільш придатних кандидатів з резерву, створеного в ході набору. При цьому використовуються численні форми і методи добору за допомогою яких фірми й організації відбирають найбільш придатних їм Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат людей. Добір персоналу має важливе значення при управління людськими ресурсами, тому що від нього багато в чому залежить подальша діяльність організацій, тому що тільки при наявності кваліфікованого персоналу вони зможуть домогтися найкращих итогів і поставлених задач.

Створення виробництва світового класу завжди зв'язано з людьми, що працюють Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на підприємстві. Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи і процедури грають звичайно ж важливу роль, але реалізація всіх можливостей, закладених у нових способах управління, залежить уже від конкретних людей, від їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання.

Компетентність потрібно працівнику, що займається розробкою нових виробів Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат устаткування, хоча б тому, що створення нової гарної техніки вимагає, як мінімум, знання того, як працюють старі машини й устаткування. Але для підприємства, що вирішило сьогодні процвітати в конкурентній боротьбі, необхідно, щоб кожен працівник мав дуже великі знання.

Формування в працівників потрібної компетенції починається вже при підборі кадрів і Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат прийомі на боту кадрів. Люди, що прийдуть в організацію, повинні прагнути очень опанувати качествами даного бізнесу.

Не менш важливим є довгострокове планування кадрової політики фірми.

У більшості компаній відділи кадрів чи служби управління людськими ресурсами більше звикли займатися плануванням чисельності працівників на підприємствах. Їх головна задачка - домогтися щоб Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на підприємстві було стільки працівників, скільки повинно бути у відповідності зі штатними розкладами.

Але сьогодні відділам кадрів важливо вже домагатися не просто своєчасного заповнення вакансій, щоб підтримувати на належному рівні обсяг виробництва. Система роботи з кадрами виновата бути спланована таким чином, щоб постійно домагатися збільшення в складі робочої сили Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат підприємства тих людей, хто має гарні знання, і стежити за тим, щоб таких працівників ставало усе більше в кожному підрозділі.

Бажано проводити аналіз факторів зовнішнього середовища, щоб переконатися в тому, що є пропозиція визначених професій для комплектування особового складу такими що служать, яких ще немає в штаті організації.

У Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат підсумку може бути розроблена погоджена кадрова політика, що включає системи набору, підготовки, удосконалювання й оплати кадрів, а також політика відносин між адміністрацією і працівниками. Цей стратегічний план може бути розбитий на конкретні програми використання трудових ресурсів.

1. Загальна черта способів оцінки та відбору працівників фірми

1.1. Критерії та методи оцінки Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат працівників при реорганізації трудових ресурсів підприємства.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід удобної діяльності.

Ефективна оцінка персоналу має дуже велике значення, надаючи собою базу для багатьох процедур: прийом на боту, внутрішні переміщення, висунення на підвищення, винагороду, моральне стимулювання, тощо Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат.

Процедура оцінки класифікується по кількох ознаках:

1. По об’єкту, тобто тому, що оцінюється:

1) діяльність (важкість, ефективність, якість, відношення виконавців);

2) досягнення цілей, кількісного та якісного результату, індивідуальний вклад та вклад у загальні підсумки підрозділу чи організації в цілому;

3) наявність у працівника тих чи інших якостей (знань, навичок, рис Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат нраву), ступінь їх вираженості.

2. По джерелах даних, на яких базується оцінка:

1) документи (автобіографія, резюме, черта, перевірочний твір);

2) результати кадрових співбесід;

3) дані загального та спеціального тестування;

4) підсумки про участь у дискусіях;

5) звіти про виконання виробничих завдань;

6) графологічна та фізіономічна експертиза;

7) астрономічні прогнози.

3. По методам виконання процедури оцінки з використанням Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат даних, отриманих з певного джерела.

4. По оціночних критеріях.

5. По суб’єктах – кандидат, працівник, його колеги керівник, підлеглі, члени спеціальної комісії, що проводять оцінку).

6. По періоду. Оцінювати можна за календарний період, строк праці в даній організації, тощо.

Використовуються такі методи оцінки:

- способ стандартних оцінок – керівник заповнює спеціальну форму, що характеризує кожний Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат нюанс роботи працівника. Цей способ простий та його просто досягнути, але носить суб’єктивний нрав;

- способ анкет та порівняльних анкет – набір питань та описів. Той, хто проводить оцінку ставить позначку проти кожної свойства, або залишає пусте місце. Інколи такі анкети заповнюють не лише керівники, а й співробітники, щоб потім порівняти їх Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат за допомогою експертної комісії;

- способ вимушеного вибору – полягає в тому, що експерти обирають найбільш характерну для працівника рису з заданого набору (наприклад: досвід праці, вміння планувати, спостережливість, тощо);

- описовий способ – послідовна черта чеснот та недоліків робітника. Інколи цей способ об’єднують з попереднім;

- способ вирішальної ситуації, найчастіше використовується при Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат оцінці виконавця, щоб прослідити за його поведінкою у тій чи іншій ситуації;

- способ шкали догляду за поведінкою також має на увазі поведінку працівника в тій чи інші ситуації, але потрібно фіксувати скільки разів та як людина вела для себя в их;

- способ шкали рейтингів поведінських настановок – заповнення Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат робітником анкети з 6-10 питань-характеристик, та аналіз експертом 5-6 вирішальних ситуацій. Експерт оцінює рівень кваліфікації та доповідає робітнику про його рейтинг, на основі цього складаються прогнози на майбутнє;

- способ комітетів – працівника обговорюють в групі;

- способ незалежних ідей – оцінку працівника людьми, які його раніше не знали, на основі “перехресного допиту Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат”;

- способ інтерв’ю оцінки – цілеспрямовані співбесіди, в рамках яких перевіряються інтелект, мотивація, характер, досвід; в рамках структурованого інтерв’ю задаються питання безпосередньо пов’язані з роботою, в рамках ситуаційного – розглядаються кілька ситуацій, задаються питання щодо дій у их.;

- способ моделювання ситуації – створення штучних але близьких до реальних ситуацій та аналіз Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат поведінки у их;

- способ групових дискусій – обговорення працівником проблеми разом з 9-15 іншими людьми, дискусія записується, а потім аналізується експертом;

- способ інтерв’ювання. Людині, що проходить ідремлет, пропонують провести співбесіду з кількома кандидатами та прийняти рішення. Цей способ направлений на оцінку здатності працівника прийняти відповіденьке рішення.

По підсумках оцінки Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат проводяться бесіди з робітниками. Робітнику можуть сповістити про результати оцінювання, дати конкретні рекомендації, як покращити боту, надати можливість висловити свою точку зору на причини та внести пропозиції.

На основі оцінки приймається рішення про організацію професійного навчання та підвищення кваліфікації працівника чи його підвищенні.

1.2. Відбір працівників як важливий елемент формування трудового колективу.

Удобно Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат будь-яка організація постійно відчуває потребу у персоналі, на яку впливає велика кількість факторів: ринкові (зростання попиту на продукцію та послуги викликає потребу у додатковому персоналі для того, щоб розширити виробництво); технологічні (покращення обладнання як правило викликає зменшення кількості працівників потрібних для його обслуговування та викликає потребу у Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат нових працівниках); кваліфікаційні (потреба у кадрах високої кваліфікації, як правило, значно менша); організаційні (раціональність структури організації та управління зменшує потребу в персоналі); соціальні (плинність персоналу); тощо.

Потреба в кадрах організації задовольняється в процесі набору персоналу та створення резерву працівників, з яких потім можна відібрати осіб, що найбільш підходять Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат організації. Існує два можливих джерела набору: внутрішній (з працівників організації) та зовнішній (з людей, які раніше до цієї організації не мали ніякого відношення). Самі ж методи набору кадрів можна розділити на активні та пасивні. До активних – як правило, звертаються в тому випадку, если на ринку праці попит на робочу Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат силу, особливо на висококваліфікованих працівників, перевищує пропозицію. До нього насамперед відноситься вербування персоналу – налагодження організацією контактів з тими, у кому вона зацікавлена як у потенціальних робітниках та має за мету спонукати їх для подальшого співробітництва. Безпосереднє вербування проходить в навчальних закладах, за посередництвом державних центрів зайнятості та приватні посередницькі фірми, за Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат допомогою особистих зв’язків працюючого персоналу, шляхом проведення презентацій, участі в ярмарках вакансій, святах, фестивалях.

Презентації як правило привертають увагу випадкових осіб, як правило, з тих, хто шукає додатковий заробіток, наприклад, у якості рекламних чи торгових агентів. Ярмарки вакансій як правило привертають увагу тих, хто бажає поміняти боту, а Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на свята та фестивалі випадково можуть заглянути й висококваліфіковані працівники, що зацікавлені непосредственно цією організацією.

До пасивних способів задоволення потреб в персоналі, які використовуються в ситуації если пропозиція перевищує попит у робочій силі, відноситься розміщення рекламних оголошень у засобах масової інформації. В об’яві про прийом Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на боту повинно бути вказано: особливості організації (назва, розташування, діяльність), черта посади (коло завдань, місце у структурі, перспективи росту), вимоги до кандидата (знання, досвід, кваліфікація, навички, працездатність), система оплати праці та стимулювання, особливості процесу відбору (необхідні документи та строчки їх подання), адреса та контактні телефони. До пасивних способів набору кадрів Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат також відносять й очікування осіб, які пропонують свої послуги навмання.

Кожний способ має свої переваги та недоліки. Наприклад, перевагами зовнішнього прийому персоналу вважається широкийі можливості вибору кандидатів; поява нових ідей про розвиток організації, які вони можуть принести з собою. До недоліків таких форм відносять великі витрати, погіршення морально-психологіного Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат клімату як наслідок конфліктів серед нових та старих працівників; високий ступінь ризику через те, що ви приймаєте на боту незнайому людину; потреба в періоді адаптації.

Переваги залучення своїх працівників полягають в тому, що цей процес можна планувати, витрати на нього нижчі; людям надаються можливості службового росту, що підвищує задоволеність роботою Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат та віру внутри себя; претенденти добре знають структуру організації, що забезпечує легку адаптацію до нових вимог. Недоліки цього способу – невелика кількість вакансій; потреба у витратах на перенавчання; може привести до погіршення мікроклімату на підприємстві через виникнення внутрішньої конкуренції, тощо.

Одна з основних заморочек при наборі службовців пов Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат’язана з бажанням роботодавця якнайкраще “продати” свою компанію. Він може надто підвищити позитивні моменти або занизити труднощі праці в компанії. В итогі у кандидата можуть виникнути необґрунтовані сподівання. Як показує практика, виникнення такового роду сподівань при прийомі на боту викликають зростання незадоволеності працею та плинність кадрів. Для того, щоб ці проблеми Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат не виникали, потрібно створювати різні програми, що будуть знайомити працівника з роботою, її позитивними та негативними рисами.

Відбір персоналу – процес вивчення психологічних та професійних якостей працівника з метою встановлення його принадності для виконанні обов’язків на определенному робочому місці чи посаді та вибору з сукупності претендентів тих Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, що найбільш задовольняє організацію з урахуванням відповідності його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей та здатності виконувати ту чи іншу боту, враховуючи інтереси організації та його самого.

Процес відбору кадрів виконується в декілька етапів. Основними з их є попередня відбіркова розмова; заповнення анкети та заяви; співбесіда з менеджером по кадрам Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат; тестування; перевірка рекомендацій; інколи медичний огляд. На основі цих даних приймається рішення про прийом на боту. Основними критеріями є досвід, ділові якості, професіоналізм, фізичні свойства, тип особистості кандидата, його потенціальні можливості. Таких критеріїв не повинно буди дуже багато, тому що це лише ускладнює процес відбору. Якості, які повинні мати претенденти визначаються Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат в професіограмі, чи карті компетентності. Образно їх можна назвати “портретом” ідеального працівника.

Професіограми складається з кількох розділів. У першому з их, враховуючи перспективні завдання фірми в усіх галузях організації, описуються загальна черта професії та її значення. Потім на основі детализированного вивчення рис професії, мозгов праці складається, розділ особливостей трудового процесу Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, роботи, що виконується (що в цілому бота представляє собою, її специфіка, обсяг робіт, відповідальність працівника, взаємовідносини з співробітниками та керівництвом, вимоги до навичок, тощо). Третій розділ включає інформацію про психологічні свойства, відповідність яким є необхідною для виконання професійних обов’язків (психологічні функції, особливості сприйняття простору та Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат часу, необхідні свойства уваги, чіткості, важкості, темпу, типові помилки, вимоги до надійності працівника, комунікативності, тощо). Останній розділ представляє собою сукупність всіх вимог, що ставляться до особистості, ділові та професійні якості співробітникам (риси нраву, здібності, загальна та професіональна ориентированість, знання, вміння, психічні якості, тип темпераменту, тощо).

Процес відбору складається з:

1) первинне знайомство та Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат співбесіда з претендентами;

2) збирання та обробка інформації про их;

3) оцінка якостей та створення достовірних “портретів”;

4) порівняння фактичних якостей претендентів та вимог посади;

5) порівняння різних кандидатів та вибір;

6) призначення та затвердження кандидатів на посаду, підписання трудового договору;

7) перевірка адаптації та роботи в навчальний період.

2. Професійне навчання та підвищення кваліфікації Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на підприємствах в Україні

Професійний розвиток – це процес підготування співробітників до виконання нових виробничих функцій, отриманню нової посад, вирішенню нових питань. Основними напрямками професійного навчання та підвищення кваліфікації є:

1. Первинне навчання у відповідності до завдань підприємства та специфіки роботи.

2. Навчання для ліквідації розриву між вимогами посади та наявними Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат якостями працівника.

3. Навчання для підвищення кваліфікації.

4. Навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації.

5. Навчання для засвоєння нових прийомів та заходів виконання трудових операцій.

Підготовка нових працівників – первинне професійне навчання та економічне навчання осіб, що були прийняті на підприємство та раніше не працювали. Перепідготовка організується з метою засвоєння вивільненими працівниками Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат нових професій, якщо по своїм професіям вони вже не можуть працювати.

Навчання робітників іншими (суміжним) професіям з початковим рівнем кваліфікацій більш високим з метою розширення професійної майстерності, підготовки до роботи в нових умовах

Підвищення кваліфікації – це навчання після отримання працівником загальної освіти, направлене на послідовну підтримку та вдосконалення їх Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат професійних та економічних знань та навичок.

Існують такі форми підвищення кваліфікації:

1. Внутрішня (в рамках організації, на робочому місці чи за його межами) та зовнішня (в навчальних закладах, спеціальних центрах).

2. Організаційна та неорганізаційна (самонавчання).

3. Професійна чи проблемно-орієнтована (по вимозі), що ориентирована на відпрацювання необхідної організації поведінки.

4. Побудована на стандартних Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат чи спеціальних (загальних, конкретних) програмах.

5. Така, що призначається для конкретних цільових груп (керівників чи спеціалістів), або для всього персоналу.

Сучасні програми по підвищенню кваліфікації мають за мету навчити працівника самостійно мислити, вирішувати комплексні питання, примінити підприємницький підхід до вирішення питань, до справи, працювати в команді. Вони дають знання, що виходять Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат за рамки посади та викликають бажання вчитися надалі.

Підприємства мають постійну потребу в підвищенні продуктивності праці своїх працівників. Багато фірм при цьому піклуються і про загальну якість трудових ресурсів. Одним зі методів досягнення цієї мети є набір і добір найбільш кваліфікованих і здатних нових працівників. Однак цього недостатньо. Керівник Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат повинен також проводити програми систематичного навчання і підготовки працівників, допомагаючи повному розкриттю їхніх можливостей в колективі підприємства.

Підготовка являє собою навчання працівників навичкам, що дозволяють підняти продуктивність їхньої праці. Кінцева мета навчання полягає в забезпеченні своєї організації достатньою кількістю людей з навичками і здібностями, необхідними для досягнення цілей організації.

Значення Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат навчання обширно визнане. Однак сучасний стан на українських підприємствах характеризується лише частковим усвідомленням керівників ролі навчання як інструмента підвищення кваліфікації. В багатьох випадках державні підприємства в Україні що фінансували підготовку кадрів у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах після завершення процесу роздержавлення із приходом нового власника ліквідували Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат дану статтю видатків у власних бюджетах.

Навчання корисне і потрібне в трьох основних випадках. По-перше, если людина заходить в фірму. По-друге, если службовця призначають на нову посаду чи если йому доручають нову боту. По-третє, если перевірка встановить, що в людини не вистачає визначених навичок для ефективного виконання Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат своєї роботи.

Навчання – це велика, спеціалізована область. Специфічні методи навчання дуже численні, причому їх потрібно пристосовувати до вимог професії й підприємства. Деякі основні вимоги, що забезпечують ефективність програм навчання, зводяться до наступного:

1. Для навчання потрібна мотивація. Люди повинні розуміти цілі програми, яким образом навчання підвищить їх продуктивність і, тим самим Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, їхнє власне задоволення своєю роботою.

2. Керівник повинен створити клімат, що сприяє навчанню. Під цим розуміється заохочення учнів, їх активна участь у процесі навчання, підтримка з боку викладачів, бажання відповідати на питання. Важливим моментом може виявитися і створення визначеного фізичного середовища. Деякі організації воліють проводити навчання в спеціальних центрах, а Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат не в приміщеннях своєї організації.

3. Якщо навички, що здобуваються за допомогою навчання, є складними, то процес навчання варто розбити на послідовні етапи. Учасник програми повинен мати можливість відробити на практиці навички, придбані на кожному етапі навчання, і вже тільки потім рухатися отдалі.

4. Учні повинні відчути зворотний зв'язок стосовно Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат итогів навчання, необхідно забезпечити позитивне закріплення пройденого матеріалу. Це може відбуватися у формі похвали чи визнання успіхів з боку викладача, або, у випадку компьютер'ютеризованих сучасних систем навчання, у виді безпосереднього зворотного зв'язку при правильному рішенні задач, запропонованих програмою.

3. Зарубіжний досвід щодо роботи з персоналом Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат на фірмі

Проаналізувавши досвід найбільш успішних компаній Заходу, можна сформулювати важливу аксіому: їх менеджмент розглядає свою сферу діяльності як учбову аудиторію чи дослідницьку лабораторію.

Виконавчі директори чи засновники таких компаній прагнуть створити і постійно підтримувати такий психологічний клімат в колективі і умови праці, завдяки яким підприємство 100є самонавчальною структурою, а ризик – невід Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат’ємною частиною бізнесу. Створюється атмосфера постійного експериментування, если помилки – невід’ємна складова щоденного пошуку оптимізації управління та організації справ, а делему існують для того, щоб їх долати. Це подолання “робить” підприємство командою однодумців, яка добивається успіху. Такий підхід для керівників підприємств є життєвою позицією, образом мислення, який завжди припускає Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, що в основі прориву чи успіху в бізнесі без сумніву лежить невдача недалекого минулого.

Така атмосфера вимагає від персоналу постійного навчання, яке і є ознакою успішної компанії.

Керівництво таких фірм розглядає всі аспекти своєї діяльності – від щоденної пошти до замовлень та скарг споживачів – як емпіричну базу для Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат необхідних висновків, як поштовх до прийняття рішень, розвитку нових напрямів діяльності.

Однією з головних складових успіху успішних компаній є чітке розуміння стратегії розвитку справи. Кожен працівник уявляє свої майбутні перспективи.

Таке “бачення майбутнього” виділяє підприємця, і компанію в цілому. Для их важливим є єдність цілі, нерозривний зв’язок між власним майбутнім Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат і майбутнім підприємства. Ці цілі раціональні, проте для інших вони здаються фантастичними.

З цього приводу Джордж Гідлер, создатель книжки “Дух підприємства”, сказав: “Підприємці ігнорують різноманітних експертів: економістів, які нехтують їх роллю як головною рухаючою силою економічного росту: психологів, які вбачають в їх боті і жертвах прояви скупості Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат: соціологів, які бачать в їх мріях лише бажання зайняти лідируюче положення: політиканів, що називають їх прибутки нечистими, а їх багатство – випадковим”.

Деякі підприємці критикуються за “польоти в небесах”, оперування “космічними” категоріями, небажання зійти на грішну землю. Однак критики не розуміють, що без “польоту думки” успішні бізнесмени ніесли б не Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат стали лідерами, що стратегічне мислення категоріями майбутнього – успіх сильних і достойних. І саме завдяки цьому вони ніесли не зупиняються на досягнутому, не стоять на місці.

Багато успішних компаній стараються “розчленити”, розбити свої структури на невеликі підрозділи, делегуючи побільше прав і відповідальності на низовий рівень управління.

Керівники успішних західних компаній навіть Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат в кризові моменти вірили, що рано чи пізно прийдуть до успіху і процвітання. Тому будували перспективні плани, здобували “імунітет” до невдач, вчились робити вірні висновки і вносити корективи в боту персоналу свого підприємства.

Керівництво західних компаній робить все можливе, щоб створити відчуття колективу, єдиної “сім’ї”. Іншими словами, командний дух не Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат повинен стати заручником швидкого росту. І пізнати цю істину не важко. Набагато важче реалізувати її на практиці.

Найбільш дійовий механізм для цього – виділення підрозділів корпорації в самостійні суб’єкти господарювання. Тобто компанія, досягнувши статусу мегакорпорації, як би “відчужує” від для себя якусь частину, щоб встановити там дух вільного Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат підприємництва, відкрити нові горизонти розвитку і дати людям можливості для самовираження.

Перебудованою по такому зразку компанією є GW. Такою була формула, що забезпечувала високі темпи росту протягом останніх 15 років корпорації “Garden Way”, керівник якої Ліман Вуд, здавалось, наслідував принцип: “Щодня – нова фірма в структурі корпорації”. В період з 1990 до Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат 2001 року виникло близько 10 таких фірм.

Цікаво, що в 100 найкращих компаніях США можна знайти ряд самостійних підрозділів крупних корпорацій, що самі в цих перечнях не значаться.

Розвинені американські та західноєвропейські компанії дуже добре вміють зосередити зусилля на ключових качествах своєї діяльності. Після того, як керівництво фірми визначило основні напрямки діяльності Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, серед рядових працівників фірми проводиться бота по роз'ясненню цих установок, для того щоб кожний у компанії перейнявся розумінням важливості та відповідальності за її реалізацію.

Однією з найбільших заморочек для підприємців є необхідність переконати всіх працівників фірми в правильності вибраного методу дій. Як передати своє розуміння на нижчі Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат рівні? Вихід один – більше гласності в фірмі у відношенні оцінки вищим керівництвом перспектив розвитку, доведення своїх ідей до кожного робітника.

Успішні західні компанії мають високу здатність залучати й утримувати внутри себя талановитих працівників.

Приміром, «Доміно-піцца», компанія харчової промисловості з оборотом 1,1 миллиардов. дол., з мі100 Енн-Арбор (штат Мічиган). Ця Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат фірма щорічно витрачає 5 млн. дол. на різного роду премії та подарунки своїм найбільш цінним працівникам: від виплат готівкою й організації відпустки на яхті, що належить компанії, до квитків на матчі футбольної команди «Детройт Тайгерс». Крім того, «Доміно» проводить власні «олімпійські ігри» із врученням медалей кращим працівникам у кожній Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат із професійних категорій, таких як, наприклад, водіння автомобіля, готування чи нарізка овочів. Це особлива форма залучення уваги до кваліфікаційного рівня працівника кожної професії, праця якої в компанії в однаковій мірі почесна і визнана, що і забезпечує в підсумку швидкий ріст компанії.

Західні фірми прагнуть очень стерти посадові розходження між працівниками Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, зберігаючи при цьому організаційну структуру управління. Багато хто з их відмовився від привілейованого положення для топ-менеджерів. У компанії «Родейл», наприклад, спеціальні відновно-оздоровчі центри для управляючих стали доступні всім працівникам компанії.

Більшість успішних компаній, що швидко розвиваються, демонструють гнучкість в організації виробництва.

Вони пропонують своїм працівникам Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат ергономічні і зі смаком оформлені робочі і побутові приміщення.

Гарні умови праці і відпочинку на робочому місці стали невід'ємною ознакою високої організаційної культури будь-якої компанії. Если керівника однієї з провідних компаній США запитали, у чому основна причина швидкого росту його компанії, він відповів: «У чудових умовах для роботи Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат. Людям просто подобається приходити на боту в ці приміщення».

В успішних компаніях, що швидко розвиваються, працівників заохочують висловлюватись по питаннях, що стосуються безпосередньо діяльності підприємства, незалежно від того, чи подобається це керівництву.

Керівництво удобно всіх західних компаній впевнено в тому, що їх підприємства випускають якісну продукцію і їх продукт відповідає Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат всім эталонам. Персонал фірм відчуває почуття гордості за якість продуктів чи послуг, у створенні яких вони беруть участь. Деякі з компаній, наприклад, навіть почали виплачувати винагороди працівникам за особистий вклад в підвищення рівня обслуговування споживачів.

4. Шляхи удосконалення кадрової роботи на підприємстві

4.1. Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства

З розвитком і ускладненням виробництва Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, прискоренням науково-технічного прогресу змінюються вимоги до кадрів. Підвищуються вимоги до загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки робітників та службовців, до рівня їхньої кваліфікації. Виникають питання раціонального використання трудових ресурсів, нормальної оцінки діяльності кадрів. А оскільки зазначені напрямки управлінської діяльності відносяться до області кадрової роботи, одночасно розширюються функції Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат кадрових служб підприємств.

Значну частину кадрової роботи на підприємстві ведуть безпосередньо керівники. Саме керівник зобов'язаний організувати боту кадрових служб по підбору і розміщенню кадрів так, щоб забезпечити виконання задач, що стоять перед підприємством. Крім того, необхідно мати на увазі, що в питаннях призначення чи переміщення працівника, оцінки його Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат ділових якостей завжди активну участь приймає його безпосередній керівник, що припускає компетентність останнього в питаннях кадрової роботи. В обов'язок керівника також заходить піклування про розширення компетенції відділів кадрів, підвищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні кваліфікації кадрових працівників.

Однією із задач кадрової роботи підприємства є організація підготовки Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат та перепідготовки кадрів, забезпечення росту кваліфікації робітників безпосередньо на виробництві в навчальних закладах. Підприємство з цією метою повинне розвивати учбово-матеріальну базу, створювати учбові комбінати, курси та центри, школи по вивченню передових способів праці.

Підвищити ефективність атестації працівників управління, а також забезпечити об'єктивність її оцінок і висновків Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат можна шляхом застосування експертних оцінок фахівців і особливо керівників, здійснюваних з урахуванням думок експертів 1-го рівня з оцінюваним і підлеглими.

Важливою проблемою підприємства є разуміле використання резерву. Необхідно вчасно визначити момент, если резервіст повинний бути висунутий на ту посаду, на якій він принесе найбільшу користь. Мова йде про зміцнення відстаючих ділянок виробництва Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат здатними ініціативними керівниками.

У складі резерву кадрів на висування доцільно передбачати два напрямки: оперативний і перспективний резерв (на більш високі посади керівників з довгостроковою підготовкою).

Підготовка в складі оперативного резерву, як показує практика, не виновата тривати більш трьох років, тому що “засиджування” у резерві демобілізуючи впливає на активність працівника Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, зарахованого в резерв, тому що порушує його життєві цілі і плани. Це, в свою чергу, призводить до зниження ефективності роботи фірми.

Висування кандидатів у резерв повинне бути публічним з метою досягнення великої об'єктивності в оцінці кандидатів, що включаються в списки резерву. Інформація, використовувана при доборі кандидатів у Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат резерв, – це різноманітні і по можливості найбільш повні зведення, якими керуються відділи кадрів, адміністрація підприємства. Доцільно висування кандидатів у резерв кадрів обговорювати на зборах колективу, що скорочує помилки при формуванні резерву і сам резерв 100є більш надійним, тому що суспільна думка – найважливіше і найнадійніше джерело інформації про особистість Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат.

Становить інтерес практика створення кадрового резерву на деяких підприємствах. На першій стадії формується контингент молодих перспективних працівників, що з ймовірністю, що перевищує 0,5, можуть бути призначені на керівні посади. На другій стадії – з відібраних кандидатів визначають тих, хто має ймовірність стати керівником приблизно 0,9, яких і включають у списки резерву.

Доцільно також Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат щорічно заслуховувати кандидатів у резерв на зборах (як вони виконують висловлені на їх адресу побажання, враховують критичні зауваження).

4.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Керівник підприємства повинен знати задачі і функціональні обов'язки підлеглих йому кадрових органів, щоб ефективно направляти кадрову боту об'єднання, підприємства, здійснювати систематичний контроль за діяльністю.

Підбір Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат кадрів на заміщення посад керівників і фахівців звичайно здійснюється або шляхом підвищення в посаді працівників свого підприємства (іноді після відповідної навчання) з числа працівників, зарахованих у резерв на висування, або шляхом прийому кандидатів на ці посади ззовні, з інших підприємств, організацій.

Висування в резерв керівних кадрів стимулює Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат підвищення творчої активності працівника і це необхідно враховувати при плануванні й організації роботи з резервом по його підготовці і навчанню. При підборі кандидатів для включення їх у резерв на висування, а також і при організації навчання резерву доцільно користатися розробленими кваліфікаційними моделями різних рівнів керівників, професіограмами, переліком вимог, що пред'являються Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат до керівників на сучасному етапі розвитку економіки країни. При комплектуванні кадрового резерву необхідно приймати до уваги наявність у кандидатів опорних здібностей, на базі яких можна розвинути інші професійно важливі якості. До таких здібностей відносяться: здатність до навчання, уваги до людей, організаторські здібності і спеціальні знання. Кадровим органам Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат підприємств необхідно мати на увазі, що підвищення творчої зацікавленості працівника у боті нині 100є одним із головних важелів у ефективності виробництва.

Найбільш прийнятним на практиці є шлях заміщення кадрів керівників і фахівців за рахунок висування працівників свого підприємства. Він дає можливість усебічної перевірки придатності кандидата до нової посади, підготовки Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат його до виконання функціональних обов'язків на новій посаді. У цьому випадку кандидату легше ввійти в курс життя колективу і розв'язуваних їм задач. Звичайно відомі і позитивні якості і визначені недоліки кандидата, що розширює можливості їхнього обліку, особливо при підборі кандидатів на керівну посаду. Такої ж якості, властивим кандидатам Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат ззовні, не завжди повною мірою відомі керівнику і колективу даного підприємства.

Необхідно також мати на увазі, що висування своїх працівників на більш високі посади сприяє стабільності кадрів, створює впевненість у членів колективу в можливості росту по службі на своєму підприємстві. У той же час підбір кандидатів на заміщення посад ззовні, з Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат іншого підприємства чи організації сприяє припливу нових людей, і, якщо це передові підприємства – передового досвіду, свіжих думок. Але призначення кандидата ззовні буде верно зрозуміло колективом фірми тільки в тому випадку, якщо він буде вигідно відрізнятися по своїх ділових якостях від кандидатів – працівників даного підприємства. Тому підбір і призначення на Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат посаді керівників кандидатів з інших підприємств і організацій, як правило, повинні відбуватися шляхом виборів на конкурсній основі.

Варто звернути увагу також на питання, зв'язані з вивченням придатності кандидата на посаду, що заміщається. Придатність кандидата на посаду визначається, насамперед, його відношенням до цієї посади, наявністю відповідних Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат знань, разумінь, навичок, а в інших випадках і наявністю в нього відповідних психофізіологічних якостей.

При підборі кандидата на посаду начальника відділу кадрів в разі такої потреби необхідно пред'являти йому кваліфікаційні вимоги не тільки з погляду освітнього цензу, стажу роботи на керівних посадах, але і наявності такої якості, як разуміння працювати Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат з людьми.

У ході здійснюваної конструктивної реформи економічних відносин виникла необхідність привести у відповідність сучасними вимогами організацію підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників і фахівців господарства, що має свої особливості. Вивчення тільки теорії не досягає своєї мети, тому що лише вказуючи загальні шляхи вирішення заморочек, воно не дає рецептів рішення Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат задач у кожній конкретній виробничій обстановці. Тому в навчальному процесі при підвищенні кваліфікації керівників і фахівців необхідно давати мінімум теоретичних знань на найсучаснішому рівні, досягнутому наукою, і максимум даних про передовий досвід. Навчальний процес у системі підвищення кваліфікації повинний сполучити проблемні лекції з акцентуванням уваги на дилеммах Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, висунутих економічною реформою, з навчанням практичним прийомам дії керівника і фахівця в умовах ринкової економіки, виробляючи в их нові методи, нові підходи до удобної діяльності. Для цієї мети обширно використовуються активні методи навчання:

- ділові ігри;

- аналіз конкретних ситуацій;

- виїзні заняття на передових підприємствах галузі;

- обговорення проектів;

- дискусії й ін.

Конкретний зміст Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат і вибір способів навчання в системі підвищення кваліфікації визначається метою і задачками цього навчання. При цьому необхідно мати на увазі, що зміст навчання в системі підвищення кваліфікації динамічне, програми навчання постійно оновлюються й уточнюються.

Не потрібно забувати про те, що оптимальний період перебування на керівній посаді – 5-7 років, цьому ж Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат періоду дорвейівнює і часовий критерій службового просування. Керівник, що займає посаду занадто довго, усе менш об'єктивно оцінює свої дії і вчинки підлеглих, тому що підсилюється вплив на нього неформальних відносин. Поступово в такового керівника, виробляється консерватизм мислення, почуття вседозволеності, з'являється схильність до звичних стандартних рішень, він Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат звикається зі своїм оточенням і втрачає гостроту оцінки недоліків у діяльності підлеглих, у нього притупляється почуття нового, знижується ініціатива, пропадає інтерес до справи. Практика роботи підприємств свідчить про те, що в ряді випадків застій керівних кадрів, що працюють десятиліттями на одному місці, є однією з обстоятельств приховання величавых негативних Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат явищ. У зв'язку з цим було б доцільним ввести в практику систему періодичного переміщення керівників “по горизонталі".

Навчання керівників і фахівців повинне здійснюватися як безупинний процес протягом усього періоду їхньої роботи. У країні створюється на новій основі єдина державна система перепідготовки і професійного росту кадрів. Здійснюється перехід до системи безупинного Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, оперативного поповнення і відновлення знань керівників і фахівців. Кожен працівник визначену частину часу протягом денька, тижня, місяця і року повинен присвячувати підвищенню кваліфікації, оволодінню сучасними досягненнями науки, техніки, культури і передового досвіду.

Важливо також підняти особисту відповідальність і зацікавленість кадрів у підвищенні кваліфікації. Поставити в пряму Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат залежність від її итогів атестацію, діловий ріст фахівців і встановлення їм рівня заробітної плати. Значного удосконалення потребує нормативна база підвищення кваліфікації, зокрема для того, щоб забезпечити його обов'язковість і регулярність.

Необхідною умовою підвищення ефективності системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів і фахівців є відхід від сформованих стереотипів організації і способів навчання, що Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат склались в період існування СРСР.

Система підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів включає наступні ланки:

- державні міжгалузеві центри підготовки керівників; галузеві інститути підвищення кваліфікації керівників і фахівців;

- спеціальні факультети і курси при университетах;

- курси - на підприємствах.

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців народного господарства організується, в основному Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, по наступних напрямках:

- посадова підготовка керівників з метою підготовки їх до виконання своїх обов'язків у нових умовах роботи підприємств на більш високому організаційному і технічному рівні;

- підготовка резерву кадрів для висування на керівні посади;

- підвищення кваліфікації фахівців із профілю базисного навчання з метою підготовки працівника до виконання більш складної Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат роботи зі спеціальності в нових умовах господарювання;

- цільове підвищення кваліфікації керівників і фахівців.

4.3. Виробничо-економічне навчання кадрів

В даний час від кожного робітника потрібна компетентність не тільки в здійсненні виробничих обов'язків на своєму робочому місці, але й у питаннях ефективного господарювання на рівні цеху, ділянки, усього підприємства в цілому. Вирішити Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат цю задачку багато в чому покликане виробничо-економічне навчання кадрів.

Виробничо-економічне навчання кадрів – складова частина всієї роботи з кадрами і вестися вона на кожнім підприємстві виновата планомірно і цілеспрямовано. Зміцнюється її зв'язок з життям, з рішенням ключових задач прискорення соціально-економічного розвитку суспільства.

Перебудова системи економічного Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат навчання покликана підсилити взаємозв'язок зміни кваліфікаційних розрядів, посадових переміщень і оплати праці працівників з рівнем їхньої професійної підготовки, ефективність удобного застосування економічних знань.

Вимоги до рівня економічних знань для працівників кожної категорії відбиті в кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців і службовців і в єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат професій робітників.

Навчання працівників у різних постійно діючих формах безупинного виробничо-економічного навчання органічно доповнює підвищення кваліфікації і періодичну перепідготовку робочих і інженерних кадрів.

Комплексні навчальні програми, по яких ведеться виробничо-економічне навчання, спрямовані на забезпечення освоєння кадрами актуальних заморочек економічної теорії, сучасних досягнень науки управління Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, нових способів господарювання в умовах ринкової економіки, на практичне оволодіння навичками аналізу виконання планів економічного і соціального розвитку, рішення конкретних господарських задач, на використання кращого вітчизняного і закордонного досвіду.

Навчання необхідно направити на те, щоб підвищувалася продуктивність праці, строго дотримувалися порядок і дисципліна на виробництві, велася рішуча боротьба з пияцтвом, дармоїдством Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат, злочинністю.

Диференційовані типові навчальні програми, що рекомендуються для проведення економічного навчання, у всіх випадках повинні уточнюватися на місцях з врахуванням специфіки підприємств і особливостей складу тих, яких навчають. У плані соціально-економічного розвитку підприємство повинне передбачатися створення необхідних мозгов для занять, необхідної матеріально-технічної бази для навчання кадрів. У кожному Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат трудовому колективі повинні бути створені навчальні класи, добре оформлені аудиторії і кабінети.

Найбільш раціональна структура і час навчання, склад і чисельність слухачів, загальна тривалість навчання, порядок підведення її підсумків і оцінки професійних і економічних знань тих, хто навчається, визначаються в кожному окремому випадку, виходячи із задач розвитку галузей Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат і особливостей функціонування трудових колективів.

Відмінною рисою занять повинні бути активні методи навчання:

- аналіз конкретних ситуацій;

- практичні завдання;

- ділові ігри;

- семінари-практикуми;

- виїзні заняття;

- конференції;

- колективний пошук резервів.

У трудовому колективі будь-якого підприємства виновата діяти ефективна система обліку, узагальнення і реалізації пропозицій слухачів. Рівень виробничо-економічного навчання сьогодні повинен Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат відповідати найвищим вимогам. Він повинен забезпечувати формування сучасного ініціативного, творчо мислячого працівника.


Висновки

Підприємство – це не лише колективний інструмент, а й мініатюрне суспільство. Його можна уявити одночасно у вигляді штучної (адже воно створено людиною) та природною системою. Як кожна природна система, підприємство має здатність до еволюції. Однією з вирішальних Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат частин цієї здатності є людські ресурси.

Персонал повинен бути прирівняний з основним капіталом, витрати на нього розглядаються як довгострокові інвестиції, кадрове планування тісно переплітається з виробничим, таким чином, співробітник є об’єктом корпоративної стратегії, интенсивно впроваджується групова організація праці, а отже робиться наголос на створення команди, розвиток здібностей людини Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат та формування корпоративної культури, кадрові служби тепер вирішують організаційні та аналітичні питання, а також надається підтримку лінійним керівникам з метою полегшити адаптацію співробітників в компанії.

Підприємства періодично оцінюють своїх працівників з метою підвищення ефективності їх роботи і визначення потреб професійного розвитку. Як показують дослідження, регулярна і систематична оцінка Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат персоналу позитивно позначається на мотивації співробітників, їх професійному розвитку. Одночасно результати оцінки є важливим елементом управління людськими ресурсами, оскільки надають можливість приймати обґрунтовані рішення щодо винагороди, просування, звільнення співробітників, їхнього навчання і розвитку.

Багато керівників сучасних підприємств, причому будь-якої форми власності, уже дійшли висновку, що без попередньої оцінки Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат - тестування, а надалі проведення атестації й об'єктивної оцінки співробітників по всіх параметрах не домогтися стабільної роботи підприємства й одержання позитивних итогів як діяльності підприємства, так і кожного із співробітників.

Отже, у проведенні об'єктивної оцінки й атестації повинні бути зацікавлені всі, як керівники, так і співробітники.

Важливий Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат крок у процесі забезпечення чи фірми організаційної системи відповідними її профілю людськими ресурсами є відбір кандидатів, що являє собою вибір із усієї підібраної групи індивідуальних працівників для наступного найму. Сам процес відбору, як правило, складається з цілої серії ступіней вибору (різних способів), де кожна наступна ступінь відсіває з Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат загальної групи доти, поки не залишиться потрібна кількість претендентів. На цих стадіях працівники проходять спеціальні тести і співбесіди, покликані виявити, чи відповідають вони тим чи іншим вимогам, пропонованим організацією, що наймає, чи підходять вони для виконання тієї роботи, для якої їх наймають.

Відбір кадрів здійснюється за принципом, який з кандидатів щонайкраще Методи оцінки та відбору працівників фірми - реферат виконає визначену боту. Для досягнення цієї мети в процесі добору кадрів повинні бути передбачені відповідні методи оцінки визначених специфічних нюансів, що характеризують кандидата.metodi-obespecheniya-makroekonomicheskogo-ravnovesiya-na-denezhnom-rinke.html
metodi-obespecheniya-tochnosti-obrabotki-detalej.html
metodi-obnaruzheniya-i-isklyucheniya-grubih-pogreshnostej.html